Intro Solo Bars 34 – 36

CBTL Intro solo - bars 34 - 36
CBTL Intro solo – bars 34 – 36
Am pentatonic - E shape (5th fret)
Am pentatonic – E shape (5th fret)
A natural minor G shape (5th fret)
A natural minor G shape (5th fret)