Intro Solo Bars 10 – 12

CBTL Intro solo - bars 10 - 12
CBTL Intro solo – bars 10 – 12
Am pentatonic - E shape (5th fret)
Am pentatonic – E shape (5th fret)
A natural minor G shape (5th fret)
A natural minor G shape (5th fret)
A natural minor A shape (0 fret)
A natural minor A shape (0 fret)