Intro Solo Bars 1 – 3

 

CBTL Intro solo - bars 1 - 3
CBTL Intro solo – bars 1 – 3
Am pentatonic - E shape (5th fret)
Am pentatonic – E shape (5th fret)
A natural minor - C shape (10th fret)
A natural minor – C shape (10th fret)