Final Solo Bars 142 – 144

CBTL Solo 3 Bars 142 - 144
CBTL Solo 3 Bars 142 – 144
Am pentatonic - E shape (5th fret)
Am pentatonic – E shape (5th fret)
Am pentatonic - A shape (3rd fret)
Am pentatonic – A shape (3rd fret)