Final Solo Bars 139 – 141

CBTL Solo 3 Bars 139 - 141
CBTL Solo 3 Bars 139 – 141
Am pentatonic - E shape (5th fret)
Am pentatonic – E shape (5th fret)
A natural minor G shape (5th fret)
A natural minor G shape (5th fret)
Am pentatonic - C shape (10th fret)
Am pentatonic – C shape (10th fret)