Final Solo Bars 133 – 135

CBTL Solo 3 - bars 133 - 135
CBTL Solo 3 – bars 133 – 135
Am pentatonic - E shape (5th fret)
Am pentatonic – E shape (5th fret)

 

Am pentatonic - C shape (10th fret)
Am pentatonic – C shape (10th fret)